Diabetes en podotherapie

U bent diabetespatiënt en door uw huisarts of pedicure doorverwezen naar een podotherapeut. Wat is daar de reden voor?

Diabetes patienten hebben in veel gevallen een verhoogd risico op het oplopen van ulcera (voetwonden die niet goed genezen) Ulcera grote problemen tot gevolg hebben en daarom willen we ze zoveelmogelijk voorkomen! Het voorkomen van deze Ulcera kan onder andere door het aanbieden van specifieke, medisch noodzakelijke voetzorg. Dit kan bijvoorbeeld het knippen van de nagels, of het verwijderen van eelt bij een pedicure zijn.

Om een inschatting te maken van het risico dat u loopt als diabetespatiënt, worden een aantal testen gedaan. Deze taak is neergelegd bij de podotherapeut. De podotherapeut zal naar aanleiding de uitslagen van deze testen en in combinatie met een uitgebreid voetonderzoek een sims classificatie en zorgprofiel bepalen.

De sims classificatie zegt iets over hoe groot het risico is dat u een voetwond oploopt. Het zorgprofiel zegt iets over de hoeveelheid zorg die nodig zou zijn dit risico te beperken.

Heeft u een sims classificatie en zorgprofiel laten vaststellen, dan kan de podotherapeut u een x-aantal medisch noodzakelijke behandelingen voorschrijven bij een medisch pedicure. Deze medisch noodzakelijke behandelingen zullen vergoed worden vanuit de basis verzekering. Dit wordt gedaan op basis van landelijk vastgelegde richtlijnen.

Het doel is om het risico op een voetwonde zo laag mogelijk te houden. Daarom is het vaak aangeraden om aanpassingen uit te voeren aan uw voeten. Denk dan aan aangepaste schoenen en het gebruik maken van hulpmiddelen zoals zolen, teenorthesen, steunkousen, enz...

Hierdoor kan uw voetrisico dalen en kan de sims classificatie en het zorgprofiel verlaagd worden.

Maak direct een afspraak

Bel ons dan via het telefoonnummer:
Praktijken Bergen op Zoom en Woensdrecht
0164-312312

Praktijk Roosendaal 
0165-223223 

Wij zijn telefonisch bereikbaar van:.

maandag tot vrijdag
08.30 – 17.30

0